Jak Leczyć Pacjentów z TMD?

Wszystko zmierzało do tego punktu. Po odpowiedniej diagnostyce przyszedł czas na wybór opcji leczenia u pacjentów z zaburzeniami stawu skroniowo- żuchwowego. Czy najbardziej odpowiednia będzie ortodoncja? Może protetyka? Odpowiedzi znajdziesz w najnowszym odcinku Podcastu, który jest zwieńczeniem serii o TMD. Poniżej znajdziesz również przydatne linki oraz kluczowe punkty tego odcinka.

Kluczowe punkty odcinka

  • Leczenie orto nie może zapobiec ani wyleczyć TMD
  • Stosowanie szyny z nadmierną repozycją może spowodować TMD
  • U pacjentów z TMD najpierw wylecz objawy TMD przed leczeniem orto/protetycznym
  • Szyna nie jest głównym narzędziem do walki z TMD-> samoświadomość napięcia mięśni pacjenta jest priorytetem ( Bruxapp pomoże)
  • Szyny łagodzą objawy, ale nie w mechanizmie modyfikacji okluzji
Dowody kliniczneDowody naukowe
Pacjenci dysfunkcyjni są leczeni poprzez korektę okluzjiPacjenci dysfunkcyjni nie mogą być leczeni poprzez korektę okluzji
wszyscy ( lub prawie) ci pacjenci mają wady zgryzuWszyscy ludzie mają jakąś wadę zgryzu
Szyny łagodzą objawySzyny łagodzą objawy, ale nie w mechanizmie poprawy okluzji
Szyny modyfikują okluzjęSzyny nie działają na zasadzie poprawy okluzji

Linki do badań

Axis II psychosocial findings predict effectiveness of TMJ hyaluronic acid injections

Prosthodontic planning in patients with temporomandibular disorders and/or bruxism: A systematic review

RDC/TMD- Kwestionariusz Diagnostyczny Zaburzeń Skroniowo- Żuchwowych